אני מסיימת לסדר הכל יפה יפה על המדפים
ופותחת את החנות!

אני מסיימת לסדר הכל

יפה יפה

על המדפים
ופותחת את החנות!