פות, ווסת וסטוריטלינג מנצנץ

ווסת? חלילה לנו מלדבר על זה. זה מגעיל. זה מלוכלך. זה טמא.
או שזה רק מה שסיפרו לנו? ככה עושות את זה נכון.